Congres Dementie een uitdagende puzzel 31 oktober 2018 – Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman – Haaksbergen
Header afbeelding

Welkom op de website van mijn praktijk


Mijn praktijk kenmerkt zich door kleinschaligheid en persoonlijke zorg, waarbij samen met jou gezocht wordt naar een oplossing voor jouw probleem aan het bewegingsapparaat. Het eerste contact bestaat uit een inventarisatie, waarna we een behandelplan opstellen.

Meer informatie over mij en mijn specialisaties vind je op deze website.
Een uitgebreid onderzoek over de ervaringen van cliënten met mijn praktijk vind je in het het onderzoek van Qualizorg.

Congres Dementie een uitdagende puzzel 31 oktober 2018

Op woensdag 31 oktober 2018 bezocht ik het Congres Dementie een uitdagende puzzel. Het was een zeer interessante dag die begon met de theatervoorstelling “Dag mama” gespeeld door 2 psychologen, een actrice en een singer-song writer. Bijzonder was dat het allemaal leden van één gezin waren. Op hun website https://oudwordenmetzorg.nl/  vind je meer informatie en filmpjes over dit gezelschap. De voorstelling was prachtig met zeer herkenbare situaties uit het dagelijkse leven van mensen met dementie en de problemen bij de begeleiding daarvan. Men gaf duidelijke handvatten hoe je om kunt gaan met deze problematiek.

De middag werd gevuld met een viertal lezingen.

De eerste was getiteld “Bewegen niet vergeten”. Deze presentatie was van een bewegingswetenschapper die veel onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen bewegen en het brein. De kernboodschap is dat veel ouderen met en zonder dementie veel te weinig bewegen, waardoor de  hersenactiviteit afneemt. “Use it or lose it” is een gevleugeld gezegde. Verder constateert hij uit wetenschappelijk onderzoek dat de activiteiten die je het laatst geleerd hebt, ook het eerst weer verdwijnen. Dit geldt ook voor mentale processen. Hier geldt “first in, last out”.  Verder blijkt uit onderzoek dat de hersenen best nog veel reservecapaciteit hebben, waardoor er toch ook nog mogelijkheden zijn om verloren gegane functies terug te krijgen.

In de tweede lezing werd het concept “Positieve Gezondheid” uit de doeken gedaan. Kort gezegd komt het er op neer dat gezondheid bepaald wordt door factoren in zes verschillende gebieden. Dit maakt in zijn totaliteit dat mensen zichzelf gezond voelen of niet. Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte!! Daarnaast breekt men een lans voor werken aan gezondheidszorg in plaats van ziekenzorg. Preventie neemt  daarbij een belangrijke plaats in.

De rol van ICT in de zorg voor dementie kwam aan bod in de derde lezing. Deze ICT is nog volop in ontwikkeling. De effectiviteit is nog niet bewezen, alhoewel de ervaringen van gebruikers positief zijn. De meeste technologie is gericht op zorgverleners en mantelzorgers.

In de laatste bijdrage vertelde een neuropsychologe over haar onderzoek naar het effect van het stimuleren van beweging op de dagelijkse activiteiten van mensen met dementie. De conclusies waren dat je deze mensen niet te snel allerlei handelingen in het dagelijks leven uit handen moet nemen, maar ze eerder moet stimuleren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Daarbij hebben ze soms wel een zetje nodig om initiatieven te ontwikkelen. Meer bewegen helpt om langer zelfstandig te kunnen functioneren.