Tarievenlijst – Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman – Haaksbergen
Header afbeelding

Welkom op de website van mijn praktijk


Mijn praktijk kenmerkt zich door kleinschaligheid en persoonlijke zorg, waarbij samen met jou gezocht wordt naar een oplossing voor jouw probleem aan het bewegingsapparaat. Het eerste contact bestaat uit een inventarisatie, waarna we een behandelplan opstellen.

Meer informatie over mij en mijn specialisaties vind je op deze website.
Een uitgebreid onderzoek over de ervaringen van cliënten met mijn praktijk vind je in het het onderzoek van Qualizorg.

Tarievenlijst

In 2005 is de vrije marktwerking ingevoerd in de fysiotherapie. Hierdoor kan elke fysiotherapeut zijn eigen praktijktarieven vaststellen.
Deze tarieven gelden voor mensen, die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb en in de gevallen waarin de aanvullende verzekering de fysiotherapie (niet meer) vergoedt.

Voor mensen, die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar, waarmee ik wel een contract heb, gelden de tarieven zoals deze met de zorgverzekeraar zijn afgesproken. Voor 2024 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Ik ben altijd bereid tot nadere informatie met betrekking tot jouw zorgverzekeraar.

Overigens is het goed om je te realiseren, dat de meeste fysiotherapiebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden. Een goede dekking in die aanvullende verzekering is dan ook aan te bevelen. Omdat de meeste fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt, gaan die kosten niet ten laste van uw eigen risico. Voor verdere uitleg van het eigen risico zie hieronder.

De praktijktarieven voor 2024 zijn:

Tarievenlijst 2024

Prestatiebeschrijving Prijs
Zitting fysiotherapie  44,10
Zitting oedeemtherapie  62,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  78,75
Lange zitting  62,00
Screening  26,25
Intake en onderzoek na screening  60,50
Intake en onderzoek na verwijzing  60,50
Telefonische zitting  18,50
Toeslag voor uitbehandeling  20,00
Toeslag behandeling buiten reguliere werktijden  26,25
Inrichtingtoeslag  15,75
Niet nagekomen afspraak  44,10
Verstrekte verband- en hulpmiddelen
is afhankelijk van aard en hoeveelheid.
Fysiotherapeutische rapporten 105,00

 

Vergoeding

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2024 385 euro. Bovenop dit verplichte eigen risico kun je – tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 885 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaal je wanneer je daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is éénmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.