Directe toegankelijkheid – Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman – Haaksbergen
Header afbeelding

Welkom op de website van mijn praktijk


Mijn praktijk kenmerkt zich door kleinschaligheid en persoonlijke zorg, waarbij samen met jou gezocht wordt naar een oplossing voor jouw probleem aan het bewegingsapparaat. Het eerste contact bestaat uit een inventarisatie, waarna we een behandelplan opstellen.

Meer informatie over mij en mijn specialisaties vind je op deze website.
Een uitgebreid onderzoek over de ervaringen van cliënten met mijn praktijk vind je in het het onderzoek van Qualizorg.

Directe toegankelijkheid

Directe Toegang Fysiotherapie.

Vanaf 1 januari 2006 heb je géén verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag je nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo kom je ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat je ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van je zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij je aangeeft dat je dat niet wenst. Als je besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of je bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij je bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer je wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij  in overleg met je aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller je behandeld kunt worden, hoe sneller je herstelt.
Fysiotherapie en het zorgstelsel
Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag je fysiotherapeut) vanaf de éénentwintigste behandeling en (2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht.

Eigen-bijdrage.

Vanaf 1 januari 2008 geldt voor alle ziekenfondsverzekerden van 18 jaar en ouder een eigen bijdrageregeling. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat alleen behandelingen fysiotherapie die staan op de chronische lijst vanaf de éénentwintigste behandeling, binnen het basispakket vallen. Je fysiotherapeut kan je vertellen of jouw behandeling op de chronische lijst staat. De kosten vallen dan binnen de eigen bijdrageregeling. Wanneer de fysiotherapiekosten onder uw aanvullende verzekering vallen, tellen deze niet mee voor de eigen bijdrageregeling. In de meeste gevallen heeft het gebruik van fysiotherapie daarom geen invloed op jouw eigen bijdrage.

Vergoeding: natura of restitutie
Als je verzekeraar een contract heeft met jouw fysiotherapeut kun je ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. Je kunt ook kiezen voor restitutie: je ontvangt een factuur van jouw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij jouw verzekeraar declareren. Wanneer je kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: je kunt zo controleren of en hoeveel je zelf moet bijbetalen.  Indien jouw fysiotherapeut geen contract met jouw verzekeraar heeft, dan ontvang je zelf de factuur die je (deels) kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven
De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief voor de zorg die niet vergoed wordt door jouw zorgverzekering.