Over mij

Mijn naam is Mark Brinkman. Ik ben in 1981 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Twentse Academie voor Fysiotherapie te Enschede (de huidige Saxion Hogeschool).

Sinds 1982 ben ik werkzaam als fysiotherapeut in Haaksbergen.  Ik ben begonnen bij Fysiotherapie Schmitz; daarna  samen met een collega verder gegaan in het door ons opgestarte Fysiotherapie de Werfheegde en tenslotte (in 1996) in mijn éénmanspraktijk op de huidige lokatie.

Ik ben algemeen fysiotherapeut. Dat betekent dat ik in principe alle klachten van het bewegingsapparaat behandel. Vakgebieden, die mijn speciale aandacht hebben zijn schouderproblematiek ( ik ben lid van het SchouderNetwerk Twente SNT) en triggerpointbehandeling.

Naast fysiotherapeut ben ik ook geregistreerd oedeemfysiotherapeut. Deze specialisatie houdt zich bezig met de behandeling van oedemen, die veelal het gevolg zijn van oncologische klachten.

Uiteraard sta ik ook geregistreerd in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en het deelregister van oedeemfysiotherapeuten.

Ik ben met mijn praktijk lid van het samenwerkingsverband van fysiotherapeuten HaFysio in Haaksbergen. Daarnaast maakt mijn praktijk  ook deel uit van het multidisciplinaire samenwerkingsverband Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg EZH in Haaksbergen.

Op beroepsinhoudelijk vlak ben ik lid van onze landelijke beroepsorganisatie het KNGF, van de specialistenvereniging van oedeemfysiotherapeuten NVFL en van het Schoudernetwerk Twente (SNT).