doden val toename
Header afbeelding

Welkom op de website van mijn praktijk


Mijn praktijk kenmerkt zich door kleinschaligheid en persoonlijke zorg, waarbij samen met jou gezocht wordt naar een oplossing voor jouw probleem aan het bewegingsapparaat. Het eerste contact bestaat uit een inventarisatie, waarna we een behandelplan opstellen.

Meer informatie over mij en mijn specialisaties vind je op deze website.
Een uitgebreid onderzoek over de ervaringen van cliënten met mijn praktijk vind je in het het onderzoek van Qualizorg.

Terug naar overzicht

Steeds meer mensen komen om door een val

Steeds meer mensen komen om het leven door een val. In 2022 zijn twee keer zoveel personen door een val overleden als ruim tien jaar geleden.

Statistiekbureau CBS meldt dat vorig jaar 6.200 mensen zijn overleden door een val. Dat zijn er 15 procent meer dan een jaar eerder.

De grootste stijging is te zien onder negentigplussers en mensen die vanwege een zogeheten psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen.

De cijfers van het CBS gaan over dood door een “accidentele val”. Dat betekent dat iemand gewond raakt bij een struikel- of glijpartij en binnen dertig dagen aan de verwondingen komt te overlijden. Maar valpartijen met een vervoersmiddel zijn niet meegenomen, want die vallen onder verkeersongelukken.

Meer dodelijke valpartijen door vergrijzing

Dat het aantal dodelijke valpartijen toeneemt, komt volgens het CBS vooral door de vergrijzing. Het statistiekbureau heeft de vergrijzing en bevolkingsgroei van de afgelopen decennia meegenomen in zijn analyse.

Tot 1998 daalde het aantal dodelijke valpartijen, met name onder vrouwen. Daarna nam het aantal geleidelijk toe. Sinds 2010 is het aantal zelfs verdubbeld: van 17,5 dodelijke valpartijen per 100.000 inwoners in 2010 naar 35,2 in 2022.

Vallen is meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak

De meeste dodelijke valincidenten doen zich voor onder vrouwen van tachtig jaar of ouder. 43 procent van de slachtoffers was tachtigplusser en 36 procent was negentigplusser. In beide categorieën vormden vrouwen de meerderheid.

De grootste stijging van het aantal dodelijke valpartijen is te zien bij negentigplussers, opnieuw vooral bij vrouwen. In die categorie verdubbelde het aantal dodelijke valslachtoffers per 100.000 inwoners ten opzichte van 2012. Ook bij mannelijke negentigplussers is een toename te zien, maar die is niet zo fors als bij vrouwelijke leeftijdsgenoten.

Het CBS meldt dat in 2022 vallen nog altijd met afstand de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak in Nederland is. Met 6.200 gevallen komt het veel vaker voor dan bijvoorbeeld zelfdoding (1.900 keer) en verkeersongevallen (772 keer).

Publicatiedatum: 01-11-2023